انتصاب سرپرست معاونت فنی شرکت

شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده

در راستای توسعه فعالیت شرکت پردازش و ذخیره سازی سریع داده(پرسا) و نیز استفاده از توانمندی های همکاران جوان شرکت، در روز چهارشنبه 5 آبان ماه 1400 طی مراسمی جناب آقای حفیظی بعنوان سرپرست معاونت فنی شرکت معرفی شدند و از زحمات جنای آقای افتخاری معاون فنی سابق شرکت نیز تقدیر بعمل آمد.

Copyright © 2022 HPDS Co