رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک

شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده

با تلاش همکاران و پیگیریهای به عمل آمده در این زمینه، شرکت پرسا در حوزه فعالیتهای کاری خود موفق به اخذ رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک گردید.

این موفقیت را به تمامی همکاران محترم تبریک می گوییم.

Copyright © 2022 HPDS Co