محصول SANGold-Pro

شرکت پردازش و ذخیره‌سازی سریع داده

معرفی محصول

SANGold-Pro


SANGold-Pro

SANGold-Pro

مشخصات محصول


Specification
Max No. of Drives
CPU
Memory
Connection Protocols
Max Flash cache Size
Max RAW Capacity
Disk support
Redundancy
RAID options
FC ports
iSCSI support
TCP/IP Support
Max number of FC/iSCSI/NAS
Max LUN size
Max File systems Per Array
Max Attached Snapshots
SAS Drives
Drive Capacity
RPM
Interface
Physical Dimension
NL-SAS Drives
Drive Capacity
RPM
Interface
Physical Dimension
SSD For Cache Drives
Drive Capacity
RPM
Interface
Physical Dimension
 
Number of Supported Drives
Drive Dimention Support
Form Factor
Connection
Controller Interface
Power SUpplies
Drive Type Support
Port Type Connection Protocol Port Specifications

کاتالوگ محصول

SANGold-Pro

شما از لینک زیر میتوانید کاتالوگ محصول SANGold-Pro را
دریافت کنید، کاتالوگ شامل معرفی محصول و
مشخصات آن می‌باشد.
SANGold-Pro

Copyright © 2022 HPDS Co